Detajet të prekin shpirtin/ Ja pse i mori je tën burri shqiptar gruas dhe dy djemve

Fetah Zuka rreth orës 18:00 u ka mar ë jet ën gruas së tij, Makfiren dhe dy djemve, Arbër dhe Hamdi Zuka, e më pas edhe ve ten.Çifti Zuka kishte pasur mosmar rëv eshje mes tyre dhe kishin filluar diskutimet për d ivorc. Familje kishte ardhura nga Zvicra për t’i kaluar pushimet në Kosovë, ndërsa sipas famil jarëve të cilët kanë folur në kushte anon imite ti babai kishte vr arë së pari njërin djalë, më pas tjetri kishte te ntuar të ikte, por që s’ia kishte dalë.

Më vonë, kry efamiljari v r au gruan dhe në fund edhe ve ten. E njëjta familje gjithashtu mësohet se nesër kishte për t’u kthyer në shtetin zviceran.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *