Analizë: Shqipëria, Kroacia apo Serbia, cila e ka ushtrinë më të fortë në Ballkan?

Në Ballkan ushtrinë më të fu qishme po del ta ketë Kroacia e cila në këto matje është renditur në vendin e 68-të, duke e lënë prapa Serbinë e cila është në pozitën e 83-të, Shqipëria ka arritur të dalë në vendin e 90-të, duke lënë prapa kështu Slloveninë, Bosnje Hercegovinën dhe Maqedoninë. Në këtë tabelë të 133 shteteve, nuk janë përfshirë fare as Kosova dhe Mali i Zi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *